Việt Nam
Giải pháp kết nối đa dạng dành cho doanh nghiệp

logo.png

ConnectAble được thành lập bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các sự kiện kết nối doanh nghiệp và MICE.