top of page

ConnectAble 

Các sự kiện về  thúc đẩy giao thương và MICE

Thiết lập kết nối chuyên nghiệp

Được thành lập bởi nguồn lực giàu kinh nghiệm.

Partners.png
bottom of page