top of page
Pattern Background

Giới thiệu

Đại diện của ConnectAble

Chobin Hwang

COEX (Hàn Quốc) / Đơn vị doanh nghiệp toàn cầu

Hackers Education Group / Marketing team

SEGE Fairs Co.,Ltd. / Overseas Exhibition Team 

Korean Federation of SMEs / Văn phòng Việt Nam

THUAN NG.

Tổng Quản Lý

THAO NG.

Chuyên viên dự án

Chuyên viên dự án

JOYCEE TR.

ConnectAble là chuyên gia trong 
tổ chức kết nối sự kiện doanh nghiệp
Thuộc các ngành nghề khác nhau
Được thành lập bởi các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực.

사원

KAREN 

Kế toán
Hành chính
Nhân sự

bottom of page