Giới thiệu

ConnectAble là chuyên gia trong 

tổ chức kết nối sự kiện doanh nghiệp

Thuộc các ngành nghề khác nhau

Được thành lập bởi các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực.

COEX (Hàn Quốc) / Đơn vị doanh nghiệp toàn cầu

Hackers Education Group / Marketing team

SEGE Fairs Co.,Ltd. / Overseas Exhibition Team 

Korean Federation of SMEs / Văn phòng Việt Nam

Chobin Hwang

Đại diện của ConnectAble

1.gif

26 - 29.09.2019 DAEJEON - VIETNAM Export Delegation 2019
16.10.2019  Gyeongsangbuk-do General Buyer Invitation Export Consultation in GyeonJu, Korea
18.10.2019 Gyeongsangbuk-do Food Buyer Invitation Export Consultation in GyeonJu, Korea
31.10 - 01.11.2019 K-FOOD FAIR buyer recruitment in Ho Chi Minh City, Vietnam
17 - 20.11.2019 Gyeongsangbuk-do - HCMC Business Plaza 
26 - 28.11.2019 Korea Gangwon-Do Goseong-Gun Business Meeting
29.11.2019 tổ chức hội thảo SILKROAD VINA., JSC
1 - 4.12.2019 Korean Startup Trade Delegation
04.12.2019 Networking Forum hosted by Consulate General of the Republic of Korea
05.12.2019 VIETNAM EXPO IN HO CHI MINH CITY – Buyer Recruitment for Cheongju Chamber of Commerce and Industry
19 - 22
.12.2019  Gangwon-Do - Ho Chi Minh City Business Meeting

   2019

SỰ KIỆN

Kết nối được thiết lập

SỰ KIỆN

07.07.2020 Ho Chi Minh City - Jeju Star Product  Business Delegation
19.08.2020 K-Seafood Online Business Meeting in Vietnam
27 - 28.08.2020 KOSME Online Meeting
29 - 30.10.2020 Vietnam Business Matching Day

30.10.2020 Pohang Online Business Meeting
19.11.2020 Busan Online Meeting
09 - 10.12.2020 2020 K-Premium O2O Strategic Export Consortium
15 - 16.12.2020 Gyeong-gi Premium On-tact Product Show

Giải pháp kết nối trực tuyến

   2020