DỊCH VỤ

1.gif
2.gif

Quản lý sự kiện B2B

Phát triển thị trường / Hiệp hội xuất khẩu

Mời nhà mua hàng và nhà đầu tư phù hợp

Kết nối doanh nghiệp (Business Matching)

Hội thảo / Hội nghị

Road show

Báo cáo đầu tư (IR)

Business Speed Dating

New Business e-dating

Triển lãm & Hội nghị

Quản lý hạng mục triển lãm, tham dự hội nghị

Thiết kế và lắp đặt gian hàng
Lắp đặt khu gian hàng nước ngoài và vận hành quản lý

graph.gif
biz.gif

Quản lý

sự kiện B2B

exhi.gif

Triển lãm &

Hội nghị

con.gif

Tư vấn &

Nghiên cứu

Tư vấn & Nghiên cứu

Nghiên cứu thị trường địa phương
Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu tư nhân

Quản lý sự kiện B2B

Thông qua sự hợp tác với các tổ chức liên quan tại Việt Nam và cơ sở dữ liệu riêng biệt

Tìm kiếm Nhà mua hàng (buyer) chất lượng và hiệu quả

Dựa trên kinh nghiệm làm việc tại các công ty và tổ chức của Hàn Quốc

Khả năng quản lý sự kiện chuyên nghiệp

Thông qua các cơ quan chính phủ và mạng lưới đối tác rộng

Hợp tác kinh doanh chặt chẽ

Giao tiếp với khách hàng, quản lý nhu cầu và chăm sóc khách hàng

Tăng mức độ hài lòng về sự kiện

Thông qua hợp tác với các đối tác khác nhau tại Việt Nam 

Tạo ra hiệu suất công việc cao

Thúc đẩy phát triển của đối tác trên khắp Đông Nam Á

Mạng lưới phát triển rộng khắp Đông Nam Á

 
 

Sự kiện & Hội nghị

Dựa trên kinh nghiệm tổ chức các cuộc triển lãm trong và ngoài nước

Giải pháp đa dạng và sáng tạo

Từ thiết kế gian hàng đến triển khai tại sự kiện

Dịch vụ một cửa

Thông qua giao tiếp và trao đổi liên tục để hiểu nhu cầu của công ty tham gia

Tăng sự hài lòng của khách hàng

Nguồn nhân lực đầy tiềm năng từ Việt Nam và cơ sở hạ tầng địa phương 

Hiểu rõ về cuộc sống và văn hóa địa phương

Sử dụng các kết quả thống kê do các cơ quan Việt Nam chính thức công bố

Dữ liệu thống kê đáng tin cậy

Hợp tác với các chuyên gia trong nước 

Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp

Tư vấn &

Nghiên cứu - Khảo sát

 

SỰ KIỆN ĐÃ TỔ CHỨC