top of page
Free_A4_Brochure_Mockup_5.png
ConnectAble
Hồ sơ năng lực
Pattern Background Transparent.png

ConnectAble tin rằng tất cả giao dịch thành công được thực hiện trực tiếp và hỗ trợ bởi các nền tảng đa dạng của công nghệ.
Chúng tôi sử dụng dịch vụ tốt nhất để giúp các nhà lãnh đạo tìm kiếm những đối tác phù hợp nhất cho dự án của họ. Nhiệm vụ của chúng tôi là thu hút những nhân sự có sức ảnh hưởng hàng đầu đến một nơi để họ thảo luận về lợi ích chung, xây dựng nền tảng cho các mối quan hệ vững chắc và kí kết những hợp đồng mới.

1.gif
2.gif

Quản lý sự kiện B2B

Phát triển thị trường / Hiệp hội xuất khẩu

Mời nhà mua hàng và nhà đầu tư phù hợp

Kết nối doanh nghiệp (Business Matching)

Hội thảo / Hội nghị

Road show

Báo cáo đầu tư (IR)

Business Speed Dating

New Business e-dating

Triển lãm & Hội nghị

Quản lý hạng mục triển lãm, tham dự hội nghị

Thiết kế và lắp đặt gian hàng
Lắp đặt khu gian hàng nước ngoài và vận hành quản lý

graph.gif
biz.gif

Quản lý

sự kiện B2B

exhi.gif

Triển lãm &

Hội nghị

con.gif

Tư vấn &

Nghiên cứu

Tư vấn & Nghiên cứu

Nghiên cứu thị trường địa phương
Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu tư nhân

service1

QUẢN TRỊ SỰ KIỆN DOANH NGHIỆP 

Thông qua cộng tác với các tổ chức liên quan tại địa phương và DB của riêng chúng tôi

Tìm kiếm khách mua hàng uy tín

Dựa trên kinh nghiệm làm việc tại các công ty và tổ chức của Hàn Quốc

xử lý công việc chi tiết  

Tận dụng các cơ quan chính phủ Việt Nam và mạng lưới địa phương rộng lớn

hợp tác chặt chẽ trong công việc

Thông qua giao tiếp với khách hàng và quản lý theo dõi

Tăng mức độ hài lòng về sự kiện

Thông qua hợp tác với các đối tác khác nhau tại Việt Nam

Tạo hiệu suất công việc cao

Đòn bẩy các đối tác trên khắp Đông Nam Á

Bao phủ khắp Đông Nam Á

SỰ KIỆN
& HỘI NGHỊ

Dựa trên kinh nghiệm tổ chức các cuộc triển lãm trong và ngoài nước,

Bí quyết đa dạng và phong phú

Từ thiết kế gian hàng đến vận hành tại chỗ

Dịch vụ một cửa

Thông qua giao tiếp tích cực với các công ty tham gia

Tăng sự hài lòng của khách hàng

 TƯ VẤN
& KHẢO SÁT

Sử dụng nhân viên Việt Nam và cơ sở hạ tầng địa phương

Điều tra hiện trường trực tiếp

Sử dụng các kết quả thống kê do các cơ quan Việt Nam công bố

Dữ liệu thống kê đáng tin cậy

Thông qua hợp tác với các chuyên gia trong nước tại Việt Nam

Yêu cầu lời khuyên chuyên nghiệp

2023 Gallery

SỰ KIỆN ĐÃ TỔ CHỨC

bottom of page