top of page

Th 4, 28 thg 4

|

ZOOM MEETING

GREEN ENERGY EXPO 2021 - Online Trade Meeting

이벤트 접수 마감
다른 이벤트 보기
GREEN ENERGY EXPO 2021 - Online Trade Meeting
GREEN ENERGY EXPO 2021 - Online Trade Meeting

Thời gian và địa điểm

08:00 GMT+7 28 thg 4, 2021 – 14:30 GMT+7 29 thg 4, 2021

ZOOM MEETING

Tổng quan sự kiện

Green Energy Exoi 2021 is  the best platform to share latest trends of PV, Renewable, Smart Grid, FC, ESS, WP etc. among professionals and to encounter new business opportunities with Korea’s representative suppliers.

**For buyer registration, please kindly enter this link: LINK ĐĂNG KÝ

Thông qua chương trình kết nối doanh nghiệp tại GEE 2021, chúng tôi sẽ sử dụng công cụ kết nối trực tuyến tốt nhất để anh/chị tìm hiểu những xu hướng mới liên quan về PV, Renewable, Smart Grid, FC, ESS, WP... thông qua các chuyên gia, cũng như có cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh với đại diện nhà cung cấp tại Hàn Quốc.

** Để đăng ký tham dự kết nối doanh nghiệp, Quý công ty vui lòng đăng ký tại link sau: LINK ĐĂNG KÝ

이벤트 공유하기

bottom of page